Background Image
 1 / 16 Next Page
Information
Show Menu
1 / 16 Next Page
Page Background

ACADEMIA ROMÂNĂ - 150

Filiala Timişoara - 65

ACADEMIA

ROMÂNĂ

1866

2016

150 de ani

În slujba națiunii române

FILIALA TIMIȘOARA

1951–2016

65 de ani de existență

RAPORT

DE ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ ȘI

EXTENSIUNE ACADEMICĂ

2016

1.

ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

În anul 2016 Filiala din Timișoara a Academiei Române a desfășurat activitatea de cercetare

științifică în cadrul a 17 programe și 28 proiecte de cercetare din cadrul Planului de cercetare al

Academiei Române finanțat de la bugetul statului pe anul 2016. De asemenea, Filiala a desfășurat

activitate de cercetare în cadrul a 22 de proiecte și granturi naționale și internaționale (ICT-13 și

CCTFA-9).

În Filială lucrează 132 de cercetători, din care 13 conducători de doctorat (9 în universitățile

partenere și 4 în cadrul Școlii doctorale a Academiei Române), 93 de doctori, 18 doctoranzi și 4

postdoctoranzi.

Prezentăm, în sinteză, principalele rezultate științifice ale fiecărui institut și centru de

cercetare:

1.1 INSTITUTUL DE CHIMIE

Personalul de cercetare al institutului format din 40 de cercetători atestați și 54,5 tehnicieni,

laboranți și muncitori a participat la 4 programe de cercetare finanțate de la buget, după cum

urmează:

Programul 1: Proiectarea moleculară asistată de calculator.

Programul 2: Contributii la chimia compusilor organici, element-organici si polimerici

continand F, N, P, S. sinteza, caracterizare, aplicatii.

Programul 3: Chimia si aplicatiile compusilor tetrapirolici din clasa porfirinelor

Programul 4: Compuşi anorganici şi hibrizi cu relevanţă în Stiinţa materialelor

nanostructurate. Precursori pentru materiale avansate.

Rezultatele cercetarilor pe anul 2016 se prezinta astfel:

-

Lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate cotate ISI:

46

cu F.I. cumulat =

94.152;

-

Citări în reviste de specialitate cotate ISI:

426

;

-

Capitol într-o carte editata într-o editură consacrată din străinătate:

1

;

-

Capitole într-o carte editata in Editura Academiei Romane:

2

;

-

Carte aparuta intr-o editura consacrata din tara:

1

;

-

Brevete de inventii:

2;

-

Studii de impact:

4

;

-

Lucrari ştiinţifice publicate în reviste recunoscute de CNCS:

7;

-

Lucrări prezentate la conferinţe internaţionale şi naţionale:

91;

-

S-au obtinut

3

premii ale unor societăţi ştiinţifice internaţionale obţinute printr-un proces de

selecţie;

-

2

diplome: Meritul Academic al Academiei Romane;

Bd. Mihai Viteazu nr. 24, Timişoara, Ro-300223, România

Telefon: 0040 256 491 816, Fax: 004 256 491 816, e-mail:

arft@acad-tim.tm.edu.ro