Background Image
 1 / 3 Next Page
Information
Show Menu
1 / 3 Next Page
Page Background

ACADEMIA ROMÂNĂ – 150

Filiala Timişoara - 65

ACADEMIA

ROMÂNĂ

1866

2016

150 de ani

În slujba națiunii române

FILIALA TIMIȘOARA

1951–2016

65 de ani de existență

Nr. 801/28.11.2016

PROGRAMUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

2017

Institutul/Centrul

Programe

Proiecte

Institutul de

Chimie Timișoara

1.PROIECTAREA MOLECULARĂ

ASISTATĂ DE CALCULATOR

1. Studiul proprietăţilor biologice, toxicologice şi tehnice ale compuşilor organici

prin chemometrie, metode cuanto-chimice, de modelare moleculară şi tehnici

QSAR/QSPR/QSTR.

2. Aplicaţii ale metodelor de modelare moleculară la liganzi activi pe proteine

membranare şi protein-kinaze

2.CONTRIBUTII LA CHIMIA

COMPUSILORORGANICI, ELEMENT-

ORGANICI SI POLIMERICI CONTINAND

F, N, P, S. SINTEZA, CARACTERIZARE,

APLICATII

1.Metode “green” in sinteza unor compusi continand heteroelemente (P, F, N) si

utilizarea acestora pentru obtinerea de materiale speciale

2. Compusi macromoleculari continand fosfor si/sau azot cu proprietati controlate

si directionate: polimeri reactivi, sorbanti, electroliti, membrane, ignifuganti,

catalizatori, agenti antimicrobieni si de protectie anticoroziva

3. Retele metal organice fosfonice si/sau carboxilice cu proprietati dirijate

4. Compusi multifunctionali - vectori de indepartare a poluantilor colorati, cu

aplicatii in protectia mediului

3.CHIMIA SI APLICATIILE COMPUSILOR

TETRAPIROLICI DIN CLASA

PORFIRINELOR

1. Materiale avansate cu proprietaţi speciale opto-electrice pe baza de porfirine şi

combinaţiile lor complexe. Aplicatii biologice si tehnice.

4.COMPUŞI ANORGANICI ŞI HIBRIZI CU

RELEVANŢĂ ÎN ŞTIINŢA

MATERIALELOR NANOSTRUCTURATE.

PRECURSORI PENTRU MATERIALE

AVANSATE

1.Liganzi şicombinaţii complexe homo- şi heteropolinucleare ale unor elemente

3d, precursori pentru:(1) materiale avansate;(2) sisteme supramoleculare cu

implicaţii în: sistemele biologice şi ştiinţa materialelor

2. Sisteme multicomponente cu proprietăţi optice, magnetice şi farmaceutice

speciale (oxizi şi săruri obţinute prin tehnicile: coprecipitare, ceramică, sol - gel,

1